จดหมายข่าวโรงเรียนโนนคำพิทยาคม ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในโครงการ “ทุนการศึกษา
เพื่อเด็กนักเรียนยากจน ในจังหวัดบึงกาฬ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Scroll to Top