จดหมายข่าว โรงเรียนโนนคำพิทยาคม ฉบับที่ 1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของ ลูกเสือ-เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

Scroll to Top