การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปีพ.ศ. 2565 (รอบ 2)
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Leave a Comment

Scroll to Top