สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ประชาสัมพันธ์การย้ายราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ประชาสัมพันธ์การย้ายราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2567

https://drive.google.com/drive/folders/101hXhu-kZIeQUoY4MxfoymHnQ81pp17Z

Scroll to Top