รายงานสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามข้อตกลง ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ (ครั้งที่ 2 รอบ 1 ปี)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

คลิกอ่านประกาศ : ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

คลิกอ่านเพิ่มเติม : ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ

ดาวน์โหลดเอกสารอ่านเพิ่มเติม
https://drive.google.com/file/d/1erd5Q5wy7r4Omep9y4vRcVCaJJVxgyfD/view?usp=sharing

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ เรื่อง กำหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และคะแนนประเมิน ในการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)

ไฟล์ประกาศ คลิก https://drive.google.com/file/d/14IlMuVozpSyORn1pN1N_Y6_HkDKvq-AE/view?usp=sharing