สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ เข้าตรวจเยี่ยมติดตามสถานศึกษาในโอกาสที่เปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษาที่ 1/2564 ณ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564เวลา 13.30 น. นายอดุลย์ พรมวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ต้อนรับ คณะกรรมการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ นำโดย นายสมชัย
คำหงษา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมติดตามสถานศึกษาตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 ในโอกาสที่เปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษาที่ 1/2564ของโรงเรียนปากคาดพิทยาคม อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ โดยให้กำลังใจข้าราชการครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเน้นย้ำมาตรการหลัก 6 มาตรการ คือ D-M-H-T-R-C