ประกาศเลื่อนกำหนดการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ประกาศเลื่อนกำหนดการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
จากเดิม วันที่ 28 พ.ย. 2564 เลื่อนเป็น วันที่ 29 พ.ย. 2564

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

สพม.บึงกาฬ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ

กฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดเซกาเจติยาราม จังหวัดบึงกาฬ

youtube : https://youtu.be/emrQuTi0v5I
website : https://www.pcw.ac.th
facebook : https://www.facebook.com/we.love.pcw
คลิปเต็ม : https://youtu.be/IavhnHpLqA0