ประกาศเลื่อนกำหนดการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ประกาศเลื่อนกำหนดการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
จากเดิม วันที่ 28 พ.ย. 2564 เลื่อนเป็น วันที่ 29 พ.ย. 2564