โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดกรองให้ได้ทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2564 (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 13

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม โดย ดร.ชวนะ ทวีอุทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม แสดงความยินดีกับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม จำนวน 2 คน ได้แก่ 1) นางสาวปัทมา เวียงคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.96 และ 2) นางสาวพิทยาภรณ์ มิเถาวัลย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.97 ที่ผ่านการคัดกรองให้ได้รับทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 13 โดยมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ประจำปีการศึกษา 2564

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *