สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564

ประกาศและแนวปฏิบัติการเข้าสอบ

รายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบ สนามสอบโรงเรียนบึงกาฬ

รายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบ สนามสอบโรงเรียนศรีวิไลวิทยา

แผนผังสนามสอบและห้องสอบ

ติดต่อผู้บริหาร

Leave a Reply