โรงเรียนโนนคำพิทยาคม จัดกิจกรรม “วิสาขปุณฺณมีปูชา” ประจำปีการศึกษา 2566