ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)