จดหมายข่าว ประชานิมิตพิทยานุกูล ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2567