จดหมายข่าว ประชานิมิตพิทยานุกูล ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2567