รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบสนันสนุนการบริหารงานสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลในภูมิภาคของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบสนันสนุนการบริหารงานสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลในภูมิภาคของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน การเลือกตั้งประธานนักเรียน
และคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีกาศึกษา2567

https://www.facebook.com/profile.php?id=100069329602503

พิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

การออกแนะแนวการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

การประชุมคณะศิษย์เก่า โรงเรียนโนนคำพิทยาคม
ประจำปี 2567

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปี 2567

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกบึงกาฬ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกบึงกาฬ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.