หมูแดงสุดหล่อ

เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)

เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) Read Post »

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการครุภัณฑ์โต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการครุภัณฑ์โต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read Post »

ประชุมเพื่อเตรียมรองรับการติดตามเพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

ประชุมเพื่อเตรียมรองรับการติดตามเพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ Read Post »

ประชุมทบทวนการจัดทําแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา และการนําข้อมูลไปใช้ในการจัดทําแผนการรับนักเรียน

ผ่านระบบ Video Confe

ประชุมทบทวนการจัดทําแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา และการนําข้อมูลไปใช้ในการจัดทําแผนการรับนักเรียน Read Post »

Scroll to Top