banner1JPG
banner3JPG
banner2JPG
banner1JPG
previous arrow
next arrow
banner1JPG
banner3JPG
banner2JPG
banner1JPG
previous arrow
next arrow

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวบรรจุ รับสมัคร ย้าย

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

dm1

นางกษมา ป้องกัน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ

dm2

นายนรภัทร สิทธิจักร

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ

dm3

นายอดิศร ถวิลคำ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ

previous arrow
next arrow

จดหมายข่าว สพม.บึงกาฬ

จดหมายข่าวโรงเรียน

Scroll to Top