โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 20 ประจำปี 2566 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล บางแสน มหาวิทยาลัยบูรพา