โรงเรียนพรเจริญวิทยา อมรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้ ปี 2563 ด้วย google app for educational

วันนี้เวลา 9.00 น. นายนิติญวัฒน์ วรรทวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรเจริญวิทยา ได้รับมอบหมายจาก นายศุภชัย สายเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนพรเจริญวิทยา ให้เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้ ปี 2563 ด้วย google app for educational ณ ห้องประชุมศรีพรเจริญ โรงเรียนพรเจริญวิทยา.

สพม. บึงกาฬ รับมอบ รถยนต์ เงิน บุคลากร จาก สพม. หนองคาย

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 14.00
น. ดร. กานนท์ แสนเภา ผอ.สพม.หนองคาย นำส่ง รถยนต์ เงิน บุคลากร ให้กับ สพม. บึงกาฬ โดย ดร. สุรสิทธิ์ สิทธิอมร ผอ โรงเรียนบึงกาฬ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพม. บึงกาฬ เป็นผู้รับมอบ ณ สพม.บึงกาฬ

วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดี ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดอภิบาลบันดาลดล ให้ทรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญทุกทิพาราตรี ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าปกกระหม่อมปวงชนชาวไทยสืบไปชั่วกาลนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ผู้บริหารโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 08.15 น. ดร.ชวนะ ทวีอุทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบแรก จำนวน 60 คน ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย สพม.บึงกาฬ

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย ดร.สุชาติ กลัดสุข ผู้ตรวจราชการกลุ่มพื้นที่การศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโนบายในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ โดยนายสุรสิทธิ์ สิทธิอมร ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงกาฬ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับและรับฟังนโยบาย เพื่อให้การบริหารจัดการและพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ณ ห้องประชุมวิทยบริการ โรงเรียนบึงกาฬ

โรงเรียนบึงกาฬจัดโครงการกิจกรรม “ค่ายวิทยาการคำนวณ ครั้งที่ 3 KB i-Drobotics Camp : Fun With Coding” คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ

วันที่ 30-31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สุรสิทธิ์ สิทธิอมร ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงกาฬ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมบูรณาการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ “ค่ายวิทยาการคำนวณ ครั้งที่ 3 KB i-Drobotics Camp : Fun With Coding” โดยการจัดกิจกรรมแบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบที่1 ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2564 และรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2564 เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้กับห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยกิจกรรมการฝึกประสบการณ์ ให้นักเรียนใช้ทักษะการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ Coding ควบคุมอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ผ่าน DroneBlock Application และ Tello Edu Application ณ หอประชุมศรีบึงกาฬ โรงเรียนบึงกาฬ

โรงเรียนปากคาดพิทยาคม มอบหมายให้รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุระชัย นาอุดม นำนักเรียนและคณะครูเข้ารับเกียรติบัตร และรับโอวาทจากผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และแสดงความยินดีกับตัวแทน TO BE NUMBER ONE IDOL

วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ พรมวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม มอบหมายให้นายสุระชัย นาอุดม รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำนักเรียนและคณะครูเข้ารับมอบเกียรติบัตร และรับโอวาทจากผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และแสดงความยินดีกับตัวแทน TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดบึงกาฬ ที่ผ่านเข้ารอบตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าร่วมการประกวดระดับประเทศต่อไป ณ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 22 มีนาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ ตามที่ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี “นางสาวตรีนุช เทียนทอง” เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ