ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 19 (19th IJSO) และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการสอบฯ

กิจกรรม สพม. บึงกาฬ
ข่าวจัดซื่อ-จัดจ้าง
จดหมายข่าวโรงเรียน
ข่าวรับสมัคร บรรจุ ย้าย