ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 19 (19th IJSO) และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการสอบฯ

Leave a Reply