โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไซด์และออนไลน์ ตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ดร.ชวนะ ทวีอุทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไซด์ ณ ห้องประชุมพระเจ้าแสนสามหมื่น เพื่อลดการแออัดของผู้ร่วมพิธี แล้วถ่ายทอดสดส่งออนไลน์ผ่านช่องทาง facebook live ไปยังทุกห้องเรียน เพื่อให้ทำกิจกรรมไปพร้อมกับการประกอบพิธีของส่วนกลาง

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ปฏิบัติงาน “จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกับส่วนราชการ พ่อค้าประชาชนชาวอำเภอโซ่พิสัย ณ ที่ว่าการอำเภอโซ่พิสัย

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ดร.ชวนะ ทวีอุทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม นำครูและนักเรียนประกอบด้วย นายธงไทย ไชยคำภา รอง.ผอ.กลุ่มบริหารทั่วไปและกิจการนักเรียน, นายเกียรติศิณ สร้อยกลางเมือง ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารนำนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 และ 3 ตามโครงการ รด.จิตอาสา เข้าร่วมปฏิบัติงาน “จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกับส่วนราชการ พ่อค้าประชาชนชาว อ.โซ่พิสัย ณ ที่ว่าการ อ.โซ่พิสัย ซึ่งเป็นการรวมพลังทำความดีเพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์