ข่าวรับสมัคร บรรจุ ย้าย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน (วิชาเอกภาษาจีน)

ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป