ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ตำบล วิศิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 38000
โทรศัพท์ : 042 088 280
โทรสาร : 042 088 280
E-mail : [email protected]