banner1JPG
banner3JPG
banner2JPG
banner1JPG
previous arrow
next arrow
banner1JPG
banner3JPG
banner2JPG
banner1JPG
previous arrow
next arrow

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ประชาสัมพันธ์การย้ายราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2567
อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
อ่านต่อ
1 2 3 4 5 7 8 9 10

รับสมัคร บรรจุ ย้าย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ประชาสัมพันธ์การย้ายราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2567
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยระหว่างวันที่ 8 – 14 พฤษภาคม 2567
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 2) สังกัด สพม.บึงกาฬ
1 2 3 4 5 7 8 9 10

dm1

นางกษมา ป้องกัน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ

dm2

นายนรภัทร สิทธิจักร

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ

dm3

นายอดิศร ถวิลคำ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ

previous arrow
next arrow

จดหมายข่าว สพม.บึงกาฬ

1 2 3 4 5 7 8 9 10

จดหมายข่าวโรงเรียน

1 2 3 4 5 7 8 9 10
Scroll to Top