ขอเรียน ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพม. บึงกาฬ

ประชุมผ่านระบบออนไลน์ผอ.สพม.บึงกาฬพบเพื่อนครู โดย นายสาส์นลิขิตชัย พลไธสงวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น.(เริ่มทดสอบระบบ 12.00น.) เป็นต้นไปผ่านช่องทาง
1. YouTube https://youtu.be/YmqYyZEC888
2. Facebook https://www.facebook.com/spmbuengkan
3. Google Meet
4. www.sesaobk.go.th
#สพมบึงกาฬ #สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ

การอบรมโครงการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายสาส์นลิขิตชัย พลไธสง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ เป็นประธานเปิด
การอบรมโครงการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) นายศุภชัย สายเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนพรเจริญวิทยา กล่าวรายงานต่อท่านประธาน

นายชวนะ ทวีอุทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม เป็นวิทยากร การอบรมโครงการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)