นายุญเหลือ พิทยาทรานุวัฒ เผยแพร่ผลงาน วีดีโอ contentcenter.obec

นายุญเหลือ พิทยาทรานุวัฒ ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา

เรื่อง ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ https://contentcenter.obec.go.th/detail/book/109777
เรื่อง เมทริกซ์ https://contentcenter.obec.go.th/detail/book/109776

คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับอาเซียนชิงถ้วยพระราชทานฯ

โรงเรียนพรเจริญวิทยา

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวปิยากร ศรีคุณแสง ม.5/1

นางสาววิศรุตา สลางสิงห์ ม.5/1

ผู้ฝึกสอน นายพิชิตชัย วงษ์ชัย

คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับอาเซียนชิงถ้วยพระราชทานฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จ.นครสวรรค์

ฝ่ายวิชาการ : สามารถ สุคุณพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ

อำนวยการโครงการ : นายไสว พลพุทธา ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่างและตำแหน่งที่คาดว่าจะว่าง