ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป