การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564

ประกาศและแนวปฏิบัติการเข้าสอบ

รายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบ สนามสอบโรงเรียนบึงกาฬ

รายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบ สนามสอบโรงเรียนศรีวิไลวิทยา

แผนผังสนามสอบและห้องสอบ

ติดต่อผู้บริหาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 19 (19th IJSO) และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการสอบฯ

ข้อมูล ประเมิน ผอ เขต

กแฟ้ม https://drive.google.com/drive/folders/1bgY0YZzBoZtXvzXvXgemD59Ul3VXPViU?usp=sharing

สันแฟ้ม https://drive.google.com/drive/folders/1Gk-L_mMN7cswt4OserHtFk48ZzFtJUVg?usp=sharing

ลิ้งส่งไฟล์ ข้อมูล https://drive.google.com/drive/folders/1Em424_AT3uyb3NHYCv_tjUyzSBd-3f3a?usp=sharing

ลิ้งรวมรูป และข้อมูลประเมิน ผอเขต https://drive.google.com/drive/folders/1flCk3MI2cE_e-FOQrN5HgRynhM87X94W?usp=sharing