จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม ฉบับที่ 17/2566