ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ วัดเซกาเจติยาราม จังหวัดบึงกาฬ

ด้วย สพฐ. กำหนดจะนำผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2564 ไปทอดถวายพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ที่จำพรรษา ณ วัดเซกาเจติยาราม ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.39 น. 

ในการนี้ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาถวายผ้ากฐินพระราชทาน สพฐ. รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาด้วยนี้

ขอเรียน ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพม. บึงกาฬ

ประชุมผ่านระบบออนไลน์ผอ.สพม.บึงกาฬพบเพื่อนครู โดย นายสาส์นลิขิตชัย พลไธสงวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น.(เริ่มทดสอบระบบ 12.00น.) เป็นต้นไปผ่านช่องทาง
1. YouTube https://youtu.be/YmqYyZEC888
2. Facebook https://www.facebook.com/spmbuengkan
3. Google Meet
4. www.sesaobk.go.th
#สพมบึงกาฬ #สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ

การอบรมโครงการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายสาส์นลิขิตชัย พลไธสง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ เป็นประธานเปิด
การอบรมโครงการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) นายศุภชัย สายเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนพรเจริญวิทยา กล่าวรายงานต่อท่านประธาน

นายชวนะ ทวีอุทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม เป็นวิทยากร การอบรมโครงการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)