ประกาศ สพม.บึงกาฬ เรื่อง ตำแหน่งว่างพร้อมข้อมูลอัตราครูและสาขาวิชาเอกที่ต้องการของแต่ละสถานศึกษา สำหรับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัด สพฐ. (กรณีย้ายปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2