การตรวจสอบความเสียหายโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 กลุ่มนโยบายและแผน สพม.บึงกาฬ “ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ” โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม