การตรวจสอบความเสียหายโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 กลุ่มนโยบายและแผน สพม.บึงกาฬ “ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม”